Reklamerad asfaltering, skall åtgärdas.

Korsningen Stensnäsvägen /Lomvägen

12/6-16

"Ökänt vattenhål" på Viggvägen efter dränering men före asfaltering

12/6-16 Vändplats Andvägen före asfaltering

20/6-16 Asfaltläggning Stensnäsvägen

3/6-16 Buskhackning längs Stensnäsvägen

 

7/6-16 Fartdämpare utlagda utanför campingkiosken

 

12/6-16 Vändplats Stensnäsvägen före asfaltering

20/6-16 Vändplats Stensnäsvägen efter asfaltering

 

trummenas-vs.se© 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

Kantutfyllnad efter asfaltering

Fiberrör kommer att grävas ner längs vägen till denna fastighet