Välkommen till Trummenäs vägars samfällighetsförening

Samfälligheten omfattar enskilda vägar på Trummenäset, Ramdala, Karlskrona kommun

bl a ingår områdena Gängletorp, Stensnäset, Högamo och Udden. Föreningen svarar för sommar- och vinterväghållning, vägmärken, dräneringar, vägbeläggningar mm. Verksamheten finansieras genom kommun- och statsbidrag samt avgifter från medlemmarna.

Medlemmar, fn ca 560, är boende och föreningar längs vägarna. Utdebiteringen baseras på antal andelar, vilka bestämts av Lantmäteriet. Större antal andelar har golfklubben, campingen och båtklubben, medan fastboende har 1 andel, sommarboende har 0,5 andel.

Fn, 2020/21, är årsavgiften 600 kr/andel.


Samfällighetsföreningen har en målsättning om att samtliga vägar inom området skall vara intagna.


Vägbelysningen inom området administreras av Torstäva vägbelysning ekonomisk förening med ca 200 medlemmar

Ordförande Jan Hallberg, Mobil 0708360760


Tidigare förslag om samgående mellan väg- och belysningsföreningarna är ej längre aktuellt

OBS

Länk till Lantmäteriets anläggningsförrättning med bl a andelstal finns under NYHETER enl beslut  vid informationsmötet 8/11-16 på Golfrestaurangen.

Det kan nämnas att mötet var välbesökt,  52 st var anmälda men det kom 152 st. Detta föranledde vissa praktiska svårigheter.

Länkade dokument är markerade med röd text

(Dubbelklicka för att öppna länken)


GOD FORTSÄTTNING !


Senaste uppdatering 10/11-20


Styrelseprotokoll av 1/9-20

finns nu under Protokoll i sidomenyn
17/2-20

Länstyrelsens beslut av 2020-02-12 om hastighetsbegränsning kring Trummenäsrondellen

finns nu under Nyheter i sidomenyn21/3-19

Hastighetsmätning Trummenäsvägen, hösten-18

finns nu under Nyheter i sidomenyn
trummenas-vs.se© 2011 • Privacy Policy • Terms of Use