Välkommen till Trummenäs vägars samfällighetsförening

Samfälligheten omfattar enskilda vägar på Trummenäset, Ramdala, Karlskrona kommun

bl a ingår områdena Gängletorp, Stensnäset, Högamo och Udden. Föreningen svarar för sommar- och vinterväghållning, vägmärken, dräneringar, vägbeläggningar mm. Verksamheten finansieras genom kommun- och statsbidrag samt avgifter från medlemmarna.

Medlemmar, fn ca 560, är boende och föreningar längs vägarna. Utdebiteringen baseras på antal andelar, vilka bestämts av Lantmäteriet. Större antal andelar har golfklubben, campingen och båtklubben, medan fastboende har 1 andel, sommarboende har 0,5 andel.

Fn, 2021/22, är årsavgiften 600 kr/andel.


Samfällighetsföreningen har en målsättning om att samtliga vägar inom området skall vara intagna.


Vägbelysningen inom området administreras av Torstäva vägbelysning ekonomisk förening med ca 200 medlemmar

Ordförande Jan Hallberg, Mobil 0708360760


Tidigare förslag om samgående mellan väg- och belysningsföreningarna är ej längre aktuellt

OBS

Länk till Lantmäteriets anläggningsförrättning med bl a andelstal finns under NYHETER enl beslut  vid informationsmötet 8/11-16 på Golfrestaurangen.

Det kan nämnas att mötet var välbesökt,  52 st var anmälda men det kom 152 st.

Länkade dokument i sidomenyerna är markerade med röd text

(Dubbelklicka för att öppna länken)

Senaste uppdateringar per 22/6-21

Styrelseprotokoll av 14/6-21 finns nu under Protokoll i sidomenyn


Protokoll från konstituerande sammanträde 31/5-21 finns under Protokoll i sidomenyn


Protokoll från Årsmötet 31/5-21 finns under Protokoll i sidomenyn 


Under Nyheter i sidomenyn finns info om vad som gäller för bl a

fri sikt i vägkorsningar
Info från Affärsverken 


Hämta påsar för matavfall på Trummenäs


Nu kan Du hämta påsar för matavfall på Trummenäsvägen.


Vi har ställt ut tre behållare. Om påsarna tar slut kan Du skanna QR-koden på behållaren för att meddela oss så fyller vi på.


Behållarna är placerade vid pumpstationen strax efter korsningen Trummenäsvägen/Albatrossvägen


Med vänlig hälsning

Affärsverken