Kallelse till Årsmöte 2022

 Lördag 28 maj kl 1330 Trummenäs Camping


Dagordning och handlingar inför årsmötet

Kallelse till Årsmöte 2021

Kallelse till Årsmöte 2021

Digitalt möte må 31 maj 18.00


Dagordning och handlingar inför årsmötet


Kallelse till Årsmöte 2020

Lördagen den 23 maj kl 13


Trummenäs Golfklubbs samlingslokal


Dagordning med årsmöteshandlingar


Föreningens handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida fr o m 17 maj


StyrelsenKallelse till Årsmöte 2019

Lördagen den 18 maj kl 13


Trummenäs Golfklubbs samlingslokal


Sedvanliga Årsmötesförhandlingar.


Föreningens handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida fr o m 10 maj


Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2018

Lördagen den 26 maj kl 15

Trummenäs Golfklubbs samlingslokal


Sedvanliga Årsmötesförhandlingar.


Föreningens handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida fr o m 18 maj


Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2017

Lördagen den 27 maj kl 15

Trummenäs Golfklubbs samlingslokal


Sedvanliga Årsmötesförhandlingar.


Föreningens handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida fr o m 19 maj


Styrelsen


Kallelse till Årsmöte 2014

Lördagen 24 maj kl 15 på Trummenäs Camping

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Handlingar finns hos ordföranden

Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2015

Lördagen 30 maj kl 14 på Trummenäs Camping


Ärenden: Årsmötesförhandlingar samt styrelsens förslag ang kostnader för förrättning.


Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2016

Lördagen 21 maj kl 14 på Trummenäs Camping


Sedvanliga Årsmötesförhandlingar


Föreningens handlingar finns tillgängliga hos

Ordf Jan-Erik Andersson 0730558720


Styrelsen

Kallelse till möte med Lantmäteriet

Mån 7 nov -16 kl 15 Trummenäs golfklubbs lokaler

enl utsänt meddelande till berörda