Adress o Ägarbyten, Kontakt

Vill Du via email kontakta styrelsen för Trummenäs vägars samfällighetsförening t ex meddela en adressändring, ett husägarbyte, ett förslag, ny hemtjänstbrukare etc ; gör det genom att fylla i kontaktformuläret härnedan